Hastor Management Coach
Sivilingeniør Stormoen

PRAKTISK LEDERSTØTTE VED:

 • Kapasitetsproblemer i ledelsen 
  (Management for hire)

 • Behov for samtalepartner for styre /
   toppledelse

 • Støtte ved omstillingsprosesser, 
  nyetableringer og videreutvikling.

 • Bistand til fokus på samfunnsansvar
  (bærekraft og lønnsomhet)

 Referanser fra:

 • Toppledelse, prosjektarbeid,
  usikkerhetsanalyser og styrearbeid.

 • Byggenæringen inklusive entreprenør og 
  eiendom.

 • Børsnoterte og private selskaper.

 • Offentlig og privat sektor.

Et omfattende nettverk med supplerende kapasitet og kompetanse står til disposisjon

For nærmere informasjon og kontakt, send en mail eller ring. 


 Foredrag - Risikostyring:
(Powerpoint-presentasjon)

-Del 1 - Rettslige krav til styret og ledelse
-Del 2 - Fra Ide til handling - Forenkle hverdagen
-Del 3 - Presentasjon av praktisk metodikk
Hastor AS
Management Coach
Sivilingeniør Stormoen
Ingeniørenes hus
Kronprinsensgate 17
N 0251 Oslo

Member of Tekna - The Norwegian Society of Chartered Engineers 

Se også
Futura Uncertainty Management
The Earthcharter Initiative

E-post:

halvor@stormoen.org 

Info:

www.hastor.info
Telefon ktr: (+47) 63 99 17 66
Telefaks:

(+47) 63 99 17 67

Mobil: (+47) 911 43 0 43
Privat tlf.: (+47) 63 99 02 71
Privat fax: (+47) 63 99 21 51
Org.nr.: 987 216 816 MVA

For information in english:  Mail to: halvor@stormoen.org

©Hastor Management Coach